Du er her: Hjem Ordførerens side

TORSKEN KOMMUNE – VALG 2011

DEL:
Årets kommune VALG i Torsken kommune hadde lister fra partiene, Senterpartiet (SP), Kystpartiet (KP) og Arbeiderpartiet (AP). Etter opptelling viste det seg at fordeling av representanter til kommunestyret ble som følger:

SP - Hans Peder Pedersen     vara - Roy Alapnes
- Anita Nygård                                         Ove Nygård
- Tine Karlsen                                         Kåre Olsen
- Per Arne Erlandsen                             Heidi Almestad

KP - Nina Frantzen                     vara- Ole-Karl Knutsen
- Inge Eide                                             Hermod Eide
- Dagfinn Samuelsen                         John Leon Eilertsen
- Ingulf Frantzen                                    Per Eirik Larsen 

AP  -Fred Ove Flakstad            vara-  Gisle Pedersen
- Linda Lundvang                                 Solveig Flakstad
- Leif EInar Thomassen                      Lars Torbjørn Stenholdt
- Anne Britt Fallsen                              Hege Heitmann Olsen
- Kari Wilsgård
- Helge Leikvik
- Herdis Myrvang

Nytt kommunestyre i Torsken hadde konstituerende kommunestyremøte 12.oktober 2011. og følgende formannskap ble enstemmig valgt:

- Fred Ove Flakstad – AP
- Linda Lundvang – AP
- Hans Peder Pedersen – SP
- Anita Nygård – SP
- Nina Frantzen – KP

Fred Ove Flakstad ble enstemmig valgt til ordfører og Hans Peder Pedersen enstemmig valgt til varaordfører.

Ordfører vil takke for tilliten fra velgerne og fra kommunestyrets medlemmer ,og går til ny fireårsperiode som ordfører med glede og ydmykhet, og skal være en samlende ordfører for innbyggerne og det politiske miljøet i Torsken kommune.

Ser fram til et fortsatt godt samarbeid med gamle politikere, vil ønske de nye velkommen og ser fram til et godt samarbeid også med dere. Felles utfordringer og muligheter løses best ved godt samarbeid og at vi trekker lasset i lag til kommunens og innbyggernes beste.

Mange er flinke til å ta kontakt når man har noe på hjertet, og det er flott å få tilbakemeldinger fra Dere som innbyggere. Det er viktig å få tilbakemeldinger, både positive og negative, samt ting som vi må bli bedre på. Kommunen er til for dere som innbyggere.

Ser fram til en ny fireårsperiode som ordfører og håper på et godt og utviklende samarbeid med politikere, ansatte og innbyggere. Det er mange som gjør en stor jobb i lokalmiljøet og rundt om i bygdene. Lokale lag og foreninger gjør en kjempeinnsats og bidrar til at kommunen har mange tilbud til glede for innbyggerne. Det utføres utallige dugnadstimer i ulike lag og foreninger rundt om i bygdene, dette står det respekt av og bidrar til trivsel og glede for oss alle. Håper at alle støtter opp om disse tiltakene og bidrar positivt med både deltakelse og omtale.

Gryllefjord 21.oktober 2011-10-24

Ordfører