Du er her: Hjem TELEFONLISTE
Aarsland, Jørn Prosjektleder 920 54 893
Almestad, Monica Helsesøster 990 42121
Andreassen, Per-Arne Personalrådgiver/Personvernombud 452 28680
Fallsen, Anne Britt Varaordfører 975 00705
Fallsen, Tommy IKT-konsulent 416 42977
Flakstad, Fred Ove Ordfører 901 31930
Flyktningetjenesten Torsken kommune 407 25765
Grande, Hege Rudi Leder NAV 901 15314
Gryllefjord Legekontor Senjalegen 778 73130
Gryllefjord Oppvekstsenter Gryllefjord skole 407 64671
Gryllefjord barnehage Gryllefjord skole 407 64884
Gryllefjord sykehjem Torsken kommune 407 64761
Hansen, Kjell Jarle Virksomhetsleder 922 10139
Hansson, Lena Rådmann 959 49719
Jørgensen, Lars Fagarbeider 957 98942
Kaurin, Kristian Kulturleder 976 56646
Kirkeverge Kirkeverge 941 50241
Knutsen, Halgeir Fagarbeider 959 45946
Lauransen, Bjørn Petter Teknisk sjef 917 14428
Leikvik, Bente Arkivansvarlig 455 19673
Medby Oppvekstsenter Medby skole 407 64580
Medby barnehage Medby skole 407 64886
Mikalsen, Ronny Arbeidsleder uteseksjonen nord. 458 61133
Mikalsen, Siv Iren Leder servicetorget 400 01502
Norlund, Elisabet Økonomisjef 400 92421
Pedersen, Svein Rolf IKT-ansvarlig 957 88410
Pedersen, Weronica Virksomhetsleder 456 04698
Ropstad, Øyvind Prest 952 27642
Servicetorget Torsken kommune 400 01502
Sifjord legekontor Senjalegen 778 73150
Sifjord sykehjem Torsken kommune 407 64780
Turid Blix Avdelingsleder 41330916
Vakttelefon teknisk Nord 466 36816
Vakttelefon teknisk Sør 412 88929
Viken, Hege Sekretær 400 01502
Vilvang, Kåre Avdelingsingeniør 91714129
Wilsgård, Gry Skatteoppkrever 455 05637
Wilsgård, Kari Lønnsansvarlig 453 90043
Wilsgård, Linda Flyktningekonsulent 988 71655
Wilsgård, Wibeke Virksomhetsleder 979 60774
Ásgeirsson, Ásgeir Fagarbeider 959 43904
Øseth, Tore Fysioterapeut 778 45200