Statens Vegvesen informerer

DEL:

I forbindelse med sprengningsarbeider ved Lespervannet vil det til tider måtte påregnes lengre ventetid enn 30 minutter grunnet opprydningsarbeider.

Ved spørsmål kan entreprenøren kontaktes på tlf. 908 34 112

Statens Vegvesen legger også ut info på:

https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/reiseinformasjon/Trafikkmeldinger?type=fylke&fylke=19