Du er her: Hjem Ordførerens side

Hilsen og info fra Ordføreren

Sommeren er for alvor på hell og høsten kommer fort.

DEL:
Etter en fin sommer med mye godt vær nærmer høsten seg med stormskritt. De fleste av oss har avsluttet ferien og startet opp med jobb og nye oppgaver og utfordringer. Håper Dere alle har hatt en fin ferie og er klar til nye arbeidsøkter både i privat og offentlig sektor.


Skolene og barnehagene er allerede i gang med et nytt skole og barnehage år. 

Vil ønske alle våre elever i skolen og barn i barnehagen velkommen til et nytt skoleår. Spesielt velkommen til barna fra Torsken som har mistet sin skole fra dette skoleåret. Håper Dere vil trives på en ny skole og at skoleåret blir lærerikt og bra.
 
Vil også gratulere Line Vestre spesielt med ny oppstartet familiebarnehage i Torsken. Det er med stor respekt og glede å kunne registrere at bygda Torsken kan skilte med familiebarnehage til de yngste barna i bygda. GRATULERER – Eventyrøya Barnehage.
 
Ute på våre øvrige virksomheter håper jeg at dere alle har hatt en fin ferie og er uthvilte og motiverte for viktige arbeidsoppgaver gjennom en lang høst og vinter.
For våre politikere er budsjettarbeidet en viktig sak som skal arbeides videre med utover høsten. Håper at vi i fellesskap kan finne gode budsjettfordelinger og løsninger for våre innbyggere.
 
Det er også hyggelig å kunne registrere at flere av kommunenes hovedprioriteringer ser ut til å komme på plass. Selv om kommunen fremdeles sliter med store akkumulerte underskudd fra tidligere år har vi nå økonomisk kontroll på den årlige drifta. Dette har vært hovedutfordring nr. 1. For å få dette til er det gjennomført mange smertelige tiltak som vi mener har vært nødvendig. Vi håper og tror at vi til tross for dette at Torsken kommune er en god kommune å bo i med gode skoler, barnehager og sykehjem. Vi prøver å arbeide med øvrige kulturtilbud i kommunen, men er avhengige av innbyggernes bidrag og velvillighet.
 
Vi har stor fokus på å trygge våre rasutsatte veger i kommunen, og det er derfor hyggelig at presentasjon av ”Torsken pakken” er blitt så godt mottatt både i egen kommune, blant fylkets øvrige politikere og statlige veimyndigheter. Trygg og god infrastruktur er en nødvendighet for våre innbyggere og vårt næringsliv.  
 
Gryllefjord Havn er en realitet og arbeidene her starter opp om kort tid. Planarbeidet er kommet godt i gang. Havnearbeidene bidrar også til sikring av Torsken skaret og industriområde i Sildevika.
Liggekai i Gryllefjord er under arbeid og ferdigstilles i løpet av høsten.
 
På Flakstadvåg er en kommet godt i gang med mudringsarbeidene i havneområdet, og vi håper å få utdypet innseilingen til havna på Grunnfarnes senere i høst.
 
Den 26. og 27. August inviterer vi alle kommunes innbyggere til ”myldringskvelder” h.h.v. på Medby og i Gryllefjord. Vi ønsker med disse ”myldringskveldene” få innspill fra innbyggerne om hva som skal til for at Torsken kommune skal bli en attraktiv kommune med gode levevilkår for våre innbyggere.
Håper at flest mulig vil delta på myldringskveldene som er åpen for alle. Alle er hjertelig velkommen.
Til slutt vil jeg igjen informere om at ordføreren er til for Dere. Dere er velkommen for å slå av en prat eller ta opp forhold som vi kan bli bedre på, ting som vi må arbeide med, gi positive eller negative tilbakemeldinger.
Ordfører kan også informere om saker i kommunen.
 
Det skjer veldig mye positivt i kommunen som vi håper vil bidra positivt til bevaring av næringsliv, arbeidsplasser og gir oss muligheter i framtiden.
 
 
 
Fred Ove Flakstad
Ordfører.