Etterlysning

Sagaspellet i Grunnfarnesbotn

DEL:

Er det noen som har et eksemplar av Sagaspellet i Grunnfarnesbotn på DVD.

Kontakt Torsken kommune som ønsker å låne et eksemplar