Resultatet av årets ryddeaksjon.

DEL:

Resultatet av årets ryddeaksjon er klart. Torsken kommune og åtte andre nabokommuner har til sammen innsamlet 102 tonn avfall og 11 tonn jernskrap, hvorav Torsken 6,3 tonn avfall. Med konteinere plassert i Gryllefjord, Gryllefjordbotn, Torsken, Grunnfarnes, Gjeska og Flakstadvåg ble det samlet inn plast, kasser, tau, isopor og dekk.

Kommunen takker skoleelever og andre som har deltatt.