Opphevet kokepåbud Gryllefjord vannverk

DEL:
Opphevet kokepåbud Gryllefjord vannverk: 
Tidligere annonsert kokepåbud for abonnenter på Gryllefjord vannverk er nå opphevet .
Teknisk etat 21.12.2018