Lokalutvalg i Senja kommune

DEL:

 

Fellesnemda har vedtatt at det skal etableres 8 lokalutvalg i Senja kommune. Lokalutvalgets formål er å styrke lokaldemokratiet, engasjement og god samfunnsutvikling i nye Senja kommune.

Senja 2020 vil medio august invitere lag og foreninger til et folkemøte i hvert av de 8 lokalutvalgene. Der vil medlemmer til utvalgene velges.

Les mer om lokalutvalgene i Senja kommune, inndelingen og vedtektene.