Du er her: Hjem Snarveier A-Å

Krisesenteret i Midt- Troms

DEL:

Krisesenteret i Midt-Troms er tilgjengelig hele døgnet, og er et sted for deg som er eller har vært truet, plaget, utsatt for psykisk eller fysisk vold, mishandling eller lignende uverdige forhold. 

Her kan du være anonym når du ønsker å snakke med noen for å finne ut hva du, eller noen du kjenner, er utsatt for. Du kan ta kontakt på telefon eller mail, avtale dagbesøk eller botid.

Krisesenteret tilbyr samtaler, støtte, veiledning og hjelper deg å ta kontakt med andre deler av hjelpeapparatet. Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud, og du trenger ingen henvisning.

Krisesenteret i Midt-Troms gir et krisesentertilbud

på vegne av 10 samarbeidskommuner: Lenvik,                  

Tranøy, Torsken, Berg, Sørreisa, Dyrøy, Salangen,

Lavangen, Bardu og Målselv. 

 

Kontaktinformasjon:

Telefon: 778 45 260                                              

Mail: post@krisesenteretmidt-troms.no

Hjemmeside: www.krisesenteretmidt-troms.no

 

 

Beskrivelse

Trenger du et botilbud i en akuttsituasjon eller noen å snakke med, noen du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med et krisesenter, og alle ansatte har taushetsplikt. Vi kan blant annet tilby deg:

  • Et menneske som lytter til det du vil fortelle 
  • Informasjon om rettigheter, råd og veiledning på telefon eller ved oppmøte 
  • Et midlertidig botilbud for deg og dine barn. Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn skal være fysisk adskilt  
  • Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstanser

Vold, mishandling og overgrep er et stort samfunnsmessig problem, med alvorlige konsekvenser for dem som rammes.

Målgruppe

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Krisesenteret tilbyr ikke hjelp til voldsutøveren.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

 

Retningslinjer for statstilskudd til krisesentertilbud i 2011
Finn nærmeste krisesenter
Norsk Krisesenterforbund

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste etter krisesenterlova.

Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)