Du er her: Hjem Ordførerens side

Kjære alle Torsken innbyggere og alle dere andre

DEL:
Vi nærmer oss 2011 – årets slutt, og et nytt år nærmer seg.
Det har vært valg i høst og vi har fått en del nye politikere i Torsken kommune. Det nye kommunestyret har allerede hatt 2 k-styre møter, og det virker som man skal få et godt samarbeidsklima blant de ulike politiske partiene i kommunen.
Som ordfører ser jeg fram til neste 4-års periode og gleder meg til å ta fatt på nye fire år sammen med gode politikere. Vil også nytte anledningen til å takke de politikerne som har virket sist periode for et flott samarbeid.
2011 har vært et hektisk år for Torsken kommune, med mye aktivitet og mange ulike prosjekter.
I tillegg til dette har vi flere kommunale virksomheter som til daglig utfører kommunens primære oppgaver som, skole, barnehage, eldreomsorg og helsetilbud med mer. Til tross for ulike tiltak omorganiseringer og ressursmessige nedskjæringer har de ulike virksomhetene taklet dette på en svært tilfredsstillende måte. Ønsker å gi ros til kommunens ansatte for det arbeid som utøves på de ulike områder.

Selv om vi kanskje ikke tenker over det i vårt daglige virke har Torsken kommune faktisk et svært oppegående og aktivt næringsliv, det er alle disse bedriftene som gjør det levelig her ute på Senja. Arbeidsplasser skaper aktivitet og gir mulighet til ny bosetting i våre lokalsamfunn. Ønsker å takke dere alle for deres samfunnsengasjement og tilstedeværelse her i Torsken. Foruten Dere ville vi hatt en annen hverdag.

2011 har vært et spesielt år med mange uroligheter rundt om i verden, og den 22. juli fikk vi selv føle hva en terroraksjon i vårt trygge Norge fikk av følger. Torsken kommune hadde ingen innbyggere som direkte ble berørt av terrorhandlingen i Oslo og på Utøya, men våre tanker går spesielt til de som ble berørte av hendelsen den 22. juli 2011. Det er godt å se at en hel nasjon stiller opp og tar avstand fra slike terrorhandlinger. Våre tanker går også til de som ikke har hatt det så bra siste året, enten av sykdom eller andre årsaker i sin familie eller vennekrets.

Et nytt år med nye muligheter står foran oss. Ved god samhandling og engasjerte innbyggere kan vi få til mye. Synes det skjer mye positivt og bra, og vil trekke fram ulike lag og foreninger som bidrar til positivitet og aktivitet rundt om i våre bygder. Innenfor lag og forenings aktiviteten er det mange frivillige som bidrar til utallige dugnadstimer i løpet av året, stor takk til Dere alle med små og store bidrag.

Håper at 2012 også vil bli et godt år for Torsken kommune. Hvis vi alle kan bidra med engasjement, positivitet, god samhandling og respekt for hverandre tror jeg fortsatt vi kan bidra til å være en utviklende og god kommune å bo i.

Til slutt vil jeg ønske alle våre innbyggere og andre med tilhørighet til Torsken kommune en

Riktig God Jul
Og
Godt Nytt År
Jule og nyttårshilsen fra

Fred Ove Flakstad
ordfører