Du er her: Hjem Ordførerens side
julehilsen[1]_500x333

Julehilsen

DEL:

Atter er et år snart over. 2013 har vært en begivenhetsfullt og spennende år for Torsken kommune. De fleste vil nok huske en snøfull påske full av utfordringer med bortfall av strøm, tlf., stengte veger og mye mye mer. Tror kommunen, innbyggerne, og besøkende allikevel klarte seg godt, og er flinke og ikke minst vante til å klare seg selv om infrastrukturen rundt oss blir hardt rammet. Det er imidlertid beundringsverdig at innbyggerne i slike situasjoner utviser slikt tolmod og forståelse for uforutsette hendelser når ekstrem været setter inn. Selv om vi hadde mye snø i april ble vi allikevel tilgodesett med en god sommer.

Man ser imidlertid viktigheten av gode, trygge, rassikre og forutsigbare veger. Det er derfor svært viktig at Torskenpakken ferdigstilles i sin helhet, det vil si at alle gjenstående tiltak og spesielt rassikring i Kaperdalen, rassikring i Sifjordbotn og utbedring i Hamn må prioriteres og gjennomføres. Disse prosjektene må ha stort fokus og prioriteres i 2014. Vi skal allikevel glede oss over de tiltak som er gjennomført med utbedring av veg over Torskenskaret, bru over Gryllefjorden og tunnel gjennom Ballesvikskaret, samt flere mindre tiltak på Fv 243 til Flakstadvåg og Fv 232 gjennom Kaperdalen. Hvitfisk industrien har på ny hatt et utfordrende år med vanskelige betingelser. Tross dystre utsikter er det mye fisk utenfor Senja som gir næringslivet og de lokale fiskerne tro og optimisme om framtiden. Etter en tid med mye uro rundt aktiviteten ved Nergård Senja AS avd. Gryllefjord blir det på nyåret ny spennende aktivitet med filetprodukson ved anlegget. Det er svært viktig at anleggene i Gryllefjord, Torsken og Grunnfarnes har god aktivitet og skaper trygge og gode arbeidsplasser i kommunen. Nergård Senja AS, (Gryllefjord og Grunnfarnes) Torsken Havprodukter, samt nyetablerte Gryllefjord Seafood AS er sammen med havbruksnæringen alle hjørnesteinsbedrifter i kommunen og i bygdene. Havbruksnæringen går generelt bra og Torsken kommune har tre aktører som har sin virksomhet i kommunen. I tillegg til at det produseres store mengder laks i våre fjorder er vi heldige som faktisk har to slakterier som bidrar til mange lokale arbeidsplasser. Flakstadvåg Laks AS, Wilsgård fiskeoppdrett AS og Eidsfjord Sjøfarm bidrar med stor aktivitet og bidrar til mange lokale arbeidsplasser. Det er også hyggelig å se nye aktører i næringen. Artig filet AS i Torsken er en spennende nykommer med produksjon av laksefilet. Kommer ikke utenom å nevne "Læring for Næring" prosjektet i Torsken hvor det er tildelt en undervisningskonsesjon som skal drives av Wilsgård AS. Her blir det også liv i gammelskolen i Torsken, som nå får videregående skoletilbud i samarbeid med blå linje ved Senja VGS. Framtidsrettet prosjekt med fokus på rekruttering til fiskeri og havbrukssektoren i hele region. Torsken kommune har ikke den største kystflåten, men våre lokale fiskere og redere gjør en kjempeinnsats og bidrar til aktivitet både på land og til sjøs. Kommunens flåtefond vil forhåpentligvis bidra til at gamle og nye fiskere kan og vil investere i fartøy og rettigheter. Mulighetene er til stede. Vi må heller ikke glemme det øvrige næringslivet, landbruk, butikker, entreprenører, frisør og alle andre som bidrar lokalt i sine bygder og i kommunen. Med mange ulike foretak bidrar disse med mange arbeidsplasser og gir gode tilbud til våre innbyggere som hver for seg er svært viktige. Dere gjør alle en kjempejobb og bidrar positivt i våre lokalsamfunn. Vil også berømme "Yttersia Vekst" for det arbeid som her gjøres. En flott bedrift som bidrar svært positivt i kommunen med mange ulike arbeidsoppdrag og tilbud. En fantastisk positiv arbeidsgjeng med ståpå vilje og godt humør. Kommer heller ikke utenom lag og foreninger som også gjør en uvurderlig innsats for våre innbyggere. Uten disse vil mange lokale aktiviteter og tilbud stoppe opp. Uten dere frivillige ville vi hatt et fattigere samfunn. Det stor stor respekt av den dugnad og det arbeid dere bidrar med. Stå på videre. Som ordfører er jeg også klar over at de kommunale virksomhetene, oppvekstsenter, helse og omsorg, teknisk, og administrasjon har stramme økonomiske rammer å forholde seg til. Kommunen har på lik linje med mange andre kommuner utfordrende kommuneøkonomi og våre politikere har tøffe prioriteringer. Vil takke våre virksomhetsledere og alle ansatte i kommunen. Dere gjør en kjempejobb ute på enhetene dere jobber i. Må også få takke politikerne i Torsken kommune for et godt år og et godt samarbeid. I fellesskap skal vi klare å løse de kommunale oppgavene til beste for våre innbyggere. Som sagt, det er mye positivt som skjer i vår kommune. Det er viktig at vi som innbyggere vet å sette pris på dette og framsnakke våre bygder og vår kommune. Vi må alle bidra med vårt, være hyggelige og omtenksomme med hverandre og bidra til beste for våre innbyggere, barn voksne og eldre. Omdømme er viktig for enhver kommune og det er vi selv som kan bidra for å få et godt omdømme. Med disse ord vil jeg ønske alle innbyggere, besøkende, utflyttende Torsken væringer, næringsaktører og alle andre en RIKTIG GOD OG FREDFYLT JULEHØYTID OG ET RIKTIG GODT NYTT ÅR Fred Ove Flakstad Ordfører