Høring vedrørende Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Senja kommune.

DEL:
Fellesnemnda for Senja kommune vedtok 21.11.18 at forslag til Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Senja kommune skal legges ut på høring.
 
Forskriften er tilgjengelig på hjemmesiden til Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune, samt på www.senja2020.no i perioden 09.01.19-06.02.19
Forskriften er også tilgjengelig ved henvendelse til kommuneadministrasjonen i de fire kommunene.
 
Evt. spørsmål rettes til Fred Inge Fredriksen, Tranøy kommune.
 
Skriftlige merknader til forslaget til forskrift sendes til:
Evt. pr post til Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik
 
Høringsfrist: 06.02.19