Du er her: Hjem Ordførerens side
Havneutbygging_gryllefjord_140

Ordføreren Informerer

Havneutbygging i Gryllefjord

DEL:
Som det har framkommet i media har vi endelig fått til oppstart av havneutbygginga i Gryllefjord. Som de fleste kjenner til har havnesaken vært arbeidet med over mange år. Fiskeriministeren kom sommeren 2008 med lovnader om oppstart i 2010. Når statsbudsjettet ble lagt fram høsten samme år var det satt av 5 mill. i oppstartstilskudd til prosjektet I 2009.

Med en prosjektkostnad på 130 mill hørtes dette lite ut, men det har vist seg i ettertid at prosjektet er inne på handlingsplanen i 2010 og at det er bevilget 60 mill. til prosjektet i 2010 med ytterlige bevilgninger påfølgende år. Prosjektet vil ha en byggetid på 2 – 3 år.

Ordfører har nå på nyåret vært i flere møter med kystverket og statens vegvesen for å tilpasse prosjektet de enkelte statlige etater. Dette ser ut til å gå svært bra og en vil i kjølvannet av moloutbyggingen få utført andre infrastruktur tiltak som:

Havneutbygging gryllefjord  1  400
PLANLAGT HAVNEUTBYGGING I GRYLLEFJORD
 FOTO:ARNE ALVER, MONTASJE: NORCONSULT

Stort bilde (1024x691) klikk her

 

- Rassikringstiltak over Torsken skaret.
Masser til moloutbyggingen skal hentes i Torsken skaret. Vegen fra ”kurven” og opp blir utvidet med ca 30 m slik at framtidige steinsprang/ras ikke vil komme ut på kjøreveien. I tillegg vil vi prøve å få senket høyden på toppen med ca 10 m. Fra ”kurven” og ned vil det bli etablert flere møteplasser, samt at vegen vil bli bredere der det lar seg gjøre. Kommunen ønsker også at vegen nedenfor ”passet” (litt opp fra vegkryss til Gryllefjord) blir rettet opp og lagt lengre ut enn i dag. Øvrige masser skal hentes i området hvor den gamle revefarmen ligger.

Havneutbygging gryllefjord  2  400
Masseuttak i Torsken skaret. Forslag til regulert område.

Stort bilde 1024x644 klikk her

- Massedeponi Sildevika.
Massene som hentes oppe i Torsken skaret skal i hovedsak fraktes ned til sjøen i Sildevika området, og derfra fraktes ut på lekter og dumpes i sjøen i moloområdet. I Sildevika må det derfor etableres ett stort deponiområde, samt en dypvannskai for å skipe ut massene fra land og over på lekter. Dypvannskai og deponiområdet kan i framtiden benyttes som et kommunalt industriområde hvis kommunen ønsker å beholde det slik etter prosjektslutt.

- Rasteplass ved fergekai
Inne i Gryllefjord sentrum ved landfestet til moloen vil Nasjonal turistveg prosjektet etablere en rasteplass i tilknytning til fergeleiet. Dette arbeidet vil ikke bli påbegynt før moloen er etablert. Det er derfor viktig at vi nå får en start på havneutbyggingen. Planer for dette område vil bli presentert senere.

Havneutbygging gryllefjord  3  400
Forslag til reguleringskart i Gryllefjord sentrum

Stor bilde (2384x1300)

Gryllefjord 25.mars 2009
Fred Ove Flakstad