Gudstjenester I Torsken vår-semester 2019

DEL:
DATO DAG STED TID TITTEL PREKENTEKST   PREST ORGANIST  VIKAR TAKKOFFER TIL
06.01.2019 KrÅp Sifjord eldresenter 11:00 Gudstjeneste Joh 12,42-47   Ole Kjelling Greta Åsali Jenssen    
20.01.2019 3siå Gryllefjord kirke 17:00 Gudstjeneste Joh 1,15-18   Sigurd Skollevoll Greta Åsali Jenssen Egen menighet - Torsken sokn
03.02.2019 5siå Medby kapell 17:00 Gudstjeneste Joh 5,1-15   Øyvind Ropstad Greta Åsali Jenssen Egen menighet - Torsken sokn
10.02.2019 6siå Torsken kirke 17:00 Gudstjeneste Mark 13,21-27   Øyvind Ropstad Siss-Marit eva Andreassen Det teologiske menighetsfaktultetet
24.02.2019 KrFo Flakstadvåg kirke 14:00 Familiegudstjeneste Luk 9,28-36   Øyvind Ropstad Greta Åsali Jenssen Egen menighet - Torsken sokn
10.03.2019 1sif Medby kapell 11:00 Familiegudstjeneste Matt 26,36-45   Øyvind Ropstad Greta Åsali Jenssen Medby kapellforening
24.03.2019 MB Gryllefjord kirke 17:00 Gudstjeneste Luk 1,39-45   Gunnar Borvik Greta Åsali Jenssen Menighetens misjonsprosjekt Torsken
19.04.2019 Lang Grunnfarnes kapell 11:00 Gudstjeneste Matt 26,30-27,50 Øyvind Ropstad Eirik Vildgren Kirkens bymisjon Tromsø
21.04.2019 Pådag Medby kapell 11:00 Gudstjeneste Joh 20,1-10   Øyvind Ropstad Greta Åsali Jenssen Viken senter, Sjelesorgenheten
22.04.2019 2på Torsken kirke 11:00 Høymesse Joh 20,11-18   Øyvind Ropstad Greta Åsali Jenssen Kirkens SOS Nord-Hålogaland
12.05.2019 4sip Sifjord bedehus 11:00 Gudstjeneste Joh 14,1-11   Øyvind Ropstad Greta Åsali Jenssen Sifjord kapellforening
17.05.2019 17. mai Gryllefjord kirke 10:00 Familiegudstjeneste Luk 17,11-19   Øyvind Ropstad     Kirkens Nødhjelp  
19.05.2019 5sip Torsken kirke 17:00 Gudstjeneste 1 Kong 8,12-13.27-30 Øyvind Ropstad Greta Åsali Jenssen Sjømannskirken  
01.06.2019 Lø e 6sip Flakstadvåg kirke 11:00 Konfirmasjon Matt 6,7-13   Øyvind Ropstad Greta Åsali Jenssen Egen menighet - Torsken sokn
09.06.2019 Pidag Medby kapell 17:00 Gudstjeneste Joh 14,23-29   Øyvind Ropstad Siss-Marit eva Andreassen Skoghus  
23.06.2019 2 sit Gryllefjord kirke 11:00 Gudstjeneste Joh 3,1-13   Øyvind Ropstad Greta Åsali Jenssen Egen menighet - Torsken sokn
28.07.2019 7 sit Grunnfarnes kapell 11:00 Friluftsgudstjeneste Mark 5,25-34   Vikar Eirik Vildgren Grunnfarnes kapellforening
04.08.2019 8 sit Torsken kirke 11:00 Gudstjeneste Mark 12,28-34   Vikar Eirik Vildgren Normisjon Region nord
18.08.2019 10 sit Flakstadvåg kirke 14:00 Gudstjeneste Mark 11,25-26   Vikar Greta Åsali Jenssen Tømmerneset