frivilliglogo_250x45

Folkemøter lokalutvalg

DEL:

Invitasjon til møte i lokalutvalget i Senja kommune

 

 

19.09.19   kl 18.00 - 20.00      Medby ungdomshus

01.10.19   kl 18.00 – 20.00     Breidablikk, Skaland

 

Fellesnemda har vedtatt at det etableres 8 lokalutvalg i Senja kommune. Lokalutvalgets formål er å styrke lokaldemokratiet, engasjement og god samfunnsutvikling i nye Senja kommune.

 

Lokalutvalgene utvikles i dialog med frivilligheten og vi ønsker derfor å invitere alle lag og foreninger i det aktuelle lokalutvalgsområdet til informasjon og stiftelsesmøte.

 

  1. Lokalutvalget har som mål å styrke og ivareta lokaldemokratiet i Senja kommune.

    Lokalutvalgene:

  2. Enkeltvis og samlet jobbe for samfunnsutvikling i Senja kommune

  3. Fremme tettere dialog mellom innbyggere og den politiske og administrative ledelsen i Senja kommune.

  4. Lokalutvalgene baseres på medvirkning, informasjonsutveksling, høring og dialog.

  5. Lokalutvalgene tar vare på interessene til innbyggere som er viktige for lokalmiljøet.

  6. Lokalutvalgene er bindeledd mellom den kommunale forvaltningen og innbyggerne.

 

 

I dette møtet går vi gjennom målsetninger for lokalutvalgene og stifter det enkelte lokalutvalget.

 

 

Velkommen!