Utlegging av eiendomsskatt for 2019 til offentlig ettersyn

EIENDOMSSKATT FOR 2019

DEL:

Regler for eiendomsskattvedtekter  Gjeldende fra 01.01.2019

 

Eiendomsskattelister for bolig- og fritidseiendommer, grunneiendommer, næringseiendommer samt verker og bruk legges med dette ut til offentlig ettersyn i 3 uker jfr. Eiendomsskattelovens § 15.

 

Dersom det avdekkes direkte feil i oversikten, eller opplysninger ikke er i samsvar med egne noteringer, ønsker vi tilbakemelding på dette epost til postmottak@torsken.kommune.no. 

Klage over eiendomskatten må framsettes skriftlig innen de angitte frister, slik det framgår av Eiendomsskatteloven § 14, §15 og §19.

Følgende eiendommer er fritatt for beskatning:
Eiendom til stiftelse eller institusjon (eks. idrettslag og lignende), bygning som har historisk verdi, kommunens egen eiendom, jfr. § 5 og § 7 i Eiendomsskatteloven.
Eventuell begjæring om overtakst sendes: Torsken kommune, Eiendomsskattekontoret, Herredshusveien 11, 9380  Gryllefjord.
 
Taksering finnes i linker under:

18Ballesvika

19Teistevika

20Sandsvika

21Barbogen

22Gryllefjord

23Gryllefjordbotn

24Torsken

25Kongsnes

26Kjerringvik

27Holmenvaer

28orja

29Grunnfarnes

30Kaldfarnes

31Medby

32veimannsbotn

33Veimannen

34SifjordFinnes

35Finnes

36Vikan

37Leikvika

38Aarberg

39Flakstadvag

NÆRINGSEIENDOMMER