VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEÅRET 2019/2020

DEL:

Med forbehold om lærerkrefter, starter kulturskolen i Torsken opp med disse tilbud høst 2019.

GITAR, UKULELE, PIANO, SANG, BAND, DANS, FILM/SKUESPILL, KUNST (Tegning, maling etc), DIGITAL PRODUKSJON( musikk og lyd.)  

Følgende satser er vedtatt av kommunestyret:

Gruppeundervisning : (G) kr 660.- pr. halvår grupper  (eks. Band, dans)    

Enkelttimer (E)  kr 880.- pr. halvår. Instrumentleie: kr 300 pr. år

Marker etter instrumentvalg om det ønskes gruppetime (G) eller enkelttime(E)

Kulturskolen er et kommunalt tilbud som organiseres i nær tilknytning til grunnskolen.

Målgruppen er i første rekke elever i grunnskolen, men også andre kan søke om opptak.

Det gis søskenmoderasjon for elever i og under grunnskolealder etter tabellen nedenfor.

En elev som får fast opplæring i to eller flere disipliner ( f.eks: musikk, kunst, drama) betaler halv pris for elevplassen i den andre disiplinen. Elever over grunnskolealder betaler full pris.

 Antall søsken

% av full kontingent

1 elev

100 %

2 elever

150 %

3 eller flere elever

200 %

   

 

Påmeldingsskjema finner du -->>>  her! PDF document ODT document