Du er her: Hjem Ordførerens side
apning_ballbinge_200

Ordfører Fred Flakstad

ÅPNING AV FOTBALLBINGE VED MEDBY SKOLE – LØRDAG 22.OKTOBER 2011

DEL:
Kjære alle sammen.

Det er en stolt ordfører som fikk være med på åpninga av den første ”ballbingen” i Torsken kommune.
Håpe at dette kan være begynnelsen på tilretteleggen av denne type anlegg for aktivitetstilbud i kommunens mange bygder.

Det å kunne ha denne type anlegg vil garantert bidra til større aktivitet, antakelig ikke bare for barn og unge, men også for den litt ”eldre” del av befolkningen som bl. a. jeg etter hvert representerer. Torsken kommune kan skilte med mange, nå noe avdankede fotballspillere som helt sikkert også vil kunne bruke dette anlegget.

apning ballbinge  2  500

Det som imidlertid er viktigst er å opprettholde gode tilbud, og kunne aktivisere barn og unge. Det er derfor flott at dette flotte anlegget ligger i tilknytning til Medby skole. Det gjør at anlegget kan brukes i skoletida, på ettermiddagstid og på kveldstid. Tror anlegget vil være mye i bruk og at dette vil bli bygdas og bygdenes nye samlings pkt. for aktivitet både på dag og kveldstid. Det er også hyggelig og inspirerende å høre at man også har flere planer for området her tilknyttet skolen. Selv om det nå er etablert en flott ”ballbinge” til stor glede for de fleste, vet vi at ikke alle driver med fotball og andre ballaktiviteter. Bra at man også fra skolens side tenker helhetlig og at alle skal kunne trives i lokalmiljøet og legge til rette også for andre aktiviteter.. De ansatte ved Medby oppvekstsenter har i alle år vært opptatt av å ha vedlikeholdte bygninger, funksjonelle og tilrettelagte ute områder. Det bærer skolen og uteområdet også preg av i dag. Håper og tror dette vil bidra til og skape en god læringsarena for elevene.

Et slikt anlegg kommer ikke på plass av seg selv, det ligger mye planlegging, tilrettelegging og dugnad til for at et slikt tiltak skal kunne etableres. Det må stå noen sentrale personer bak og være pådrivere i Prosjektet, og finne fram gode finansieringsløsninger for at man skal kunne realisere ”ballbingen”. Er klar over at det er mange som har bidratt til at ballbingen nå er på plass, både, foresatte, elver, barn og unge, bedrifter og andre har bidratt med ulike oppgaver.

Når man nå skal takke de som har bidratt kommer man ikke utenom oppvekstsenterets bidrag, og da særskilt det arbeidet ho Weronica har bidratt med. Ho Weronica har stått for søknadsprosess for å innhente spillemidler, skaffet sponsormidler og i hele tatt sørget for at ”ballbingen” er blitt realiserbar. En ting er imidlertid planlegging og finansiering, men prosjektet skal også gjennomføres. Her har man i tillegg til utallige dugnadstimer fra forsatte og andre også bidratt fra Teknisk etats uteseksjon med han Lars i spissen. Det er svært hyggelig at man har klart og samle ressursene og samarbeidet for å få til dette prosjektet.

Det er godt for en ordfører å kunne oppleve et så stort engasjement fra innbyggerne i kommunen. Ønsker derfor å rette en stor takk til alle som har bidratt til kommunens første ballbinge.

Som nevnt tidligere er det kanskje noen som fortjener en ekstra takk, og det kommer vel ikke overraskende på så mange at en spesiell takk går til Weronica og Lars.

Torsken kommune ønsker å sette pris på det arbeidet dere har bidratt med, sammen med mange andre. Deres engasjement og innsats har klart og motivere andre å fått folk, inkludert ordføreren til å komme på dugnad for å bygge ballbingen. Blomster og gavesjekk er høytidig overlevert

TAKK OG GRATULERE MED ET FANTASTISK FLOTT ANLEGG.

Ordfører.

apning ballbinge  3  500

apning ballbinge  4  500