Brannøvelse i Ballesvikskaret tunnel

DEL:

OBS   Onsdag 23.10.2019 skal det være brannøvelse i Ballesvikskaret tunnel. Tunnelen vil derfor være stengt i tidsrommet kl. 18.30 – 20.30 denne dag. Ber alle merke seg dette og ta hensyn til stengt tunnel.

Mvh Brannsjefen