Stonglandseidet, Skaland, Gryllefjord, Sifjord og Silsand.

Informasjon om legedekning i sommerferien 2019 for legekontorene.

DEL:

I forbindelse med avvikling av ferie for leger og hjelpepersonell ved Senjalegen avd. Silsand legekontor/utekontor, vil utekontorene bli stengt noen uker.

 

Visitter på sykehjemmene i kommunene blir ivaretatt som vanlig eller avtalt annet tidspunkt med hvert enkelt sykehjem.  Helsestasjon hos lege utgår i sommerferien, etter avtale med helsesøster.

 

Lokalkontorene har sommerstengt i følgende uker:

Sifjord legekontor: uke 26, 27, 28,29 og 30

Gryllefjord legekontor: 28, 29, 30, 31 og 32

Skaland legekontor: 28, 29, 30, 31 og 32

Stonglandseidet legekontor:27, 28, 29, 30 og  31

 

Silsand legekontor vil ha vanlig åpningstid hele sommeren:

Mandag-fredag kl:08.00-15.30 (telefontid 9-11.00 og 12-14.00)

Ved behov for øyeblikkelig hjelp etter kl: 15.30, ring Interkommunal legevakt på tlf. 116117 eller ved medisinsk nødhjelp ring 113

 

 

Det vil bli hengt opp oppslag på hvert enkelt kontor.

 

Mvh

Anita Ustad

Fagleder Senjalegen avd. Silsand legekontor