Grovavfall

DEL:

Nå er våren kommet og mange er startet med å rydde og ordne til sommeren, vi har stor forståelse for at folk ønsker å levere grovavfall. Men det er et problem at mange kjører og leverer ved grovavfallsmottaket utenfor åpningstiden, og vi må bruke mye tid på å rydde.

Vi ber derfor folk om å komme i åpningstiden, som er mandag kl. 15:00 til 16:30 eller ta kontakt med oss i normal arbeidstid, så prøver vi å hjelpe hvis det la seg gjøre.

Med Vennlig Hilsen

Teknisk etat
Torsken Kommune