Kunngjøring - Høring av Kystplan II Midt- og Sør-Troms

DEL:

§ 11-14.Høring av planforslag

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse og eventuelt å fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel skal være minst seks uker.

Av saksframlegget skal det framgå hvordan virkningene av planen og innkomne uttalelser til planforslaget har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt ved vedtaket. Det skal også framgå hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn.

Link til vedlegg finner du her.  (Filene er pakket med .zip)

 

 

Offentlig ettersyn av Kystplan for Midt- og Sør-Troms

Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms har i møte 24.4.2019 vedtatt å legge forslag til Kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms datert 24.4.2019, ut til offentlig ettersyn og høring.

Planen omfatter sjøområdene i kommunene i Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og Tranøy.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14.

 

Merknader til planen merkes med «Høring Kystplan II Midt- og Sør-Troms» eller saksnummer 18/1293 og sendes til postmottak@lenvik.kommune eller Lenvik kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

 

Frist for uttalelser til planforslaget settes til 14. juni 2019

 

 

I forbindelse med høring av planforslaget arrangeres det folkemøter:

14. mai på Finnsnes, Kunnskapsparken kl. 18:00 for kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. 

20. mai Harstad, Auditorium, UiT Campus Harstad, kl. 18:00 for kommunen Harstad, Skånland og Tjeldsund.

21. mai Gratangen, kommunehuset på Årstein, kl 18:00

Dyrøy

Den kan bli annonsert flere folkemøter.

 

Følgende dokument legges ut:

Planbeskrivelse med Vedlegg I, II og III

Bestemmelser

Kart for egen kommune

Link til interaktivt kart