Kirkegårdsveien i Ballesvika er stengt fra brua til kirkegården.

DEL:

Kirkegårdsveien i Ballesvika er stengt fra brua til kirkegården.

Utbedringsarbeider vil starte umiddelbart men på grunn av store skader på vegen er det usikkert når denne kan åpnes igjen.

Vi ber om at ingen går innenfor sperringen da vegen er noe ustabil på kanten mot elva.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bjørn Petter Lauransen

Teknisk sjef