Frist for å søke barnet inn i barnehagen for barnehageåret 2019/2020 er 1. mars 2019

DEL:

Frist for å søke barnet inn i barnehagen for barnehageåret 2019/2020 er 1. mars 2019

Du kan søke elektronisk på Torsken kommune sine sider.

Dersom det er noe dere lurer på i forbindelse med søknaden, er det bare å ta kontakt med styrer i barnehagen.