Forlenget frist på høring nærdemokratiske ordninger i Senja kommune - til 7. februar 2019.

DEL:

Med bakgrunn i tilbakemeldinger til Senja2020 om at noen lag og foreninger ønsker forlenget frist for å kunne komme i mål på en god måte med sine innspill har prosjektleder valgt å forlenge høringsfristen til 7. februar 2019.

For mere info les her --> Senja kommune