Høring - Nærdemokratiske ordninger i Senja kommune

DEL:

I 2017 signerte Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken kommune intensjonsavtalen som legger grunnlaget for prosessen med å lage Senja kommune.  En av målsetningene for Senja kommune er å styrke lokaldemokratiet gjennom løsninger for å ivareta nærdemokratiet. Med dette som utgangspunkt ble det under delprosjekt 7.1 Politisk organisering, opprettet en egen faggruppe 7.1.2 nærdemokrati. Faggruppa har jobbet frem et forslag på nærdemokratiske løsninger i den nye kommunen som nå legges ut på høring.

Merknader/innspill til faggruppa sitt forslag på nærdemokratiske ordninger i Senja kommune sendes Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik eller til postmottak@tranoy.kommune.no. Dokumentet «Forslag til Nærdemokratiske ordninger i Senja kommune» kan leses og lastes ned på hjemmesidene til Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune, samt på hjemmesiden til Senja2020: www.senja2020.no

Les her:  Forslag til Nærdemokratiske ordninger i Senja kommune

Frist for merknader settes til av hensyn til jul og nyttår settes til 31.januar 2019.