Søknad om økning av MTB

DEL:

Søknad om økning av MTB ved lokaliteten 11350 Lavika i Torsken kommune

I forbindelse med kjøp av MTB i produksjonsområde 10 og endring av driftsplan med hensyn til hyppigere brakkelegging av soner har nå Eidsfjord Sjøfarm behov for å øke produksjonen ved lokalitetene i Sifjorden

I tidligere utsett av fisk i Sifjorden har Eidsfjord Sjøfarm benyttet 3 lokaliteter å produsere på, da har produksjonstiden gått over ca 35 måneder før de har klart å brakklegge hele fjorden.

Eidsfjord Sjøfarms plan for videre drift i Sifjorden er å sette ut på 2 lokaliteter samtidig av lik generasjon, da vil de klare å kjøre en produksjonssyklus på ca 22 måneder mellom hver totalbrakklegging av fjorden. Denne brakkleggingen vil være minimum 200 dg før nytt utsett gjøres. Eidsfjord Sjøfarm har god erfaring med denne typen produksjon, da de har driftet slik noen år i andre utsettsområder.

Det søkes om en økning av biomasse på 1980 tonn hvor det etter endring totalt vil være 4680 tonn biomasse på lokaliteten

Dokumenter (ZIP-fil)

 

Søknad om økning av MTB ved lokaliteten 15860 Kvenbukta i Torsken kommune

I forbindelse med kjøp av MTB i produksjonsområde 10 og endring av driftsplan med hensyn til hyppigere brakkelegging av soner har nå Eidsfjord Sjøfarm behov for å øke produksjonen ved lokalitetene i Sifjorden

I tidligere utsett av fisk i Sifjorden har Eidsfjord Sjøfarm benyttet 3 lokaliteter å produsere på, da har produksjonstiden gått over ca 35 måneder før de har klart å brakklegge hele fjorden.

Eidsfjord Sjøfarms plan for videre drift i Sifjorden er å sette ut på 2 lokaliteter samtidig av lik generasjon, da vil de klare å kjøre en produksjonssyklus på ca 22 måneder mellom hver totalbrakklegging av fjorden. Denne brakkleggingen vil være minimum 200 dg før nytt utsett gjøres. Eidsfjord Sjøfarm har god erfaring med denne typen produksjon, da de har driftet slik noen år i andre utsettsområder.

 

Det søkes om en økning av biomasse på 1200 tonn hvor det etter endring totalt vil være 3900 tonn biomasse på lokaliteten.

Dokumenter (ZIP-fil)