Endringer i retningslinjer og vedtekter eiendomsskatt

DEL:

Torsken kommune behandlet i sitt møte den 11.09.2018 i sak 35/18 - Nye regler i eiendomsskatteloven og fattet følgende vedtak:

  • Torsken kommunestyre vedtar fremlagte forslag til endring i retningslinjer og vedtekter for alminnelig taksering.
  • Torsken kommunestyre vedtar fremlagte forslag til endring i eiendomsskattevedtekten.
  • Endringene i rettningslinjen  og vedtekter trer i kraft for skatteåret 2019. Endringene i rettningslinjen og vedtekten for å sikre at disse er i tråd med gjeldende lov om eiendomsskatt trer i kraft fra vedtakstidspunktet.
  • Endringene i vedtektene kunngjøres.

Torsken kommunes rettningslinjer for alminnelig taksering og Eiendomsskattevedtekten slik de fremstår etter kommunestyrets behandling kunngjøres med dette.