Tid for årets influensavaksinering

DEL:

For utsatte grupper er det god beskyttelse i å la seg vaksinere i forkant av influensasesongen. Derfor anbefales de som tilhører risikogruppene å vaksinere seg i løpet av høsten.

Risikogrupper som årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa er:

Personer over 65 år, voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, kroniske hjerte/karsykdommer, nedsatt infeksjonsresistens, diabetes, -type 1 og type 2, kronisk nyresvikt og beboere i omsorgsboliger og sykehjem.

Anbefalingene er også utvidet til å gjelde gravide i 2. og 3. trimester, gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko, voksne og barn med kronisk leversvikt, nevrologisk sykdom eller skade og personer med svært alvorlig fedme.

Vaksinering vil skje ved Sifjord  helsestasjon som følger:

Onsdag 17. oktober klokken       9:00 – 14:00

Onsdag 24. oktober klokken       10:00 – 14:00

Vaksinering vil skje ved Gryllefjord   helsestasjon som følger:

Fredag 12. oktober klokken        9:30 – 13:30

Torsdag 18. oktober klokken                      10:00 – 13:00

 

Vaksinen koster kr 100,00

Ta med kontanter

Har du spørsmål, ta kontakt med

helsesøster Monica Almestad på tlf 990 42 121

Sifjord 21.09.2011