Opphevet kokepåbud - Grunnfarnes vannverk:

DEL:

Tidligere annonsert kokepåbud for abonnenter på Grunnfarnes vannverk er nå opphevet .

Teknisk etat 25.09.2018