Droneregler i verneområder: Video fra Fylkesmannen

DEL:
Fylkesmannen informerer om regler for dronebruk i verneområdene i Troms fylke.
Vi har laget et video på facebook. 
Flere og flere ønsker å fly drone for å filme og ta bilder i flott natur.
Om det er lov å fly drone i et verneområde avhenger av hvilket verneområde det er snakk om. Reglene varierer fra område til område, og er tilpasset naturverdiene som vernes i hvert enkelt område.