OPPHEVING av tidligere varslet kokepåbud i bygda Torsken.

DEL:

Abonnenter tilknyttet vannverket i bygda Torsken.

Tidligere varslet kokepåbud i bygda Torsken er nå opphevet.

Teknisk Avdeling 30.08.2018