Befaring i forbindelse med faresonekartlegging

DEL:

NGI vil på oppdrag fra NVE gjennomføre befaring i forbindelse med faresonekartlegging av skred for utvalgte områder i kommunen  i uke 21.

4 personer fra NGI vil gjennomføre befaringen med bruk av bil, drone og helikopter. Befaringen vil også foretas i terrenget til fots. Vi vil i den forbindelse også kunne komme inn på innmark og i hager. Det hadde vært fint om kommunen kunne gi beskjed via sine hjemmesider om befaringen slik at vi unngår konflikter med grunneiere.