Byregionprogrammet Midt-Troms

DEL:

Først av alt; takk!

På vegne av styringsgruppa i byregionprogrammet Midt-Troms, rettes en stor takk. Det er svært mange som har bidratt på forskjellig vis i byregionprogrammet; folkemøter, regional næringsplan og felles kommunestyremøter for å nevne noe.

Målet for Byregionprogrammet er å bygge tillit mellom kommuner og aktører i Midt-Troms. Ved å øke kunnskapen og samspillet mellom by og omland, skal en styrke den regionale vekstkraften. Vi ønsker alle en attraktiv region for framtida.

1

Informasjon på egen nettside

Det er et mål at alle skal ha god tilgang på informasjon. Om du klikker her, vil du kunne få god oversikt over byregionprogrammet Midt-Troms; bakgrunnprioriterte temaområder, og selvsagt analyser som er gjennomførte; samfunnsanalyse for Midt-Troms, delrapport sjømat og delrapport reiseliv.

Midt-Troms står overfor ei stor utfordring med rekruttering av unge mennesker som både vil bo og jobbe i vår region. Derfor er det investert mange krefter på arbeidet rettet mot unge; f.eks. møte med studenter på Arbeidslivsdagene UiT. Vi har lagd flere videoer for å rekruttere unge til grønn sektorblå sektor og også spennende arbeidsplasser i bedrifter i vår region.

Felles kommunestyremøter og regional næringsplan

Det er gjennomført to felles kommunestyremøter i vår region. 13 02 17 var det første felles kommunestyremøte arrangert i Setermoen leir (Nordnytt-TV 13 02 17 og radio, distriktssending 13 02 17) og 26 02 18 var det andre i Kunnskapsparken, Finnsnes (Nordnytt-TV 26.02.18 og radio, distriktssending 26 02 18). Det første felles kommunestyremøte var starten på et arbeid med regional næringsplan for Midt-Troms, som ble sluttført ved det andre felles kommunestyremøtet. Senja Næringshage har skrevet planen. Her kan du også lese felles saksutredning for bakgrunn og gjennomføring av regional næringsplan.

Midt-Troms leverer nasjonal læringsressurs

Barn fra Midt-Troms (2. klasse ved Elvetun skole) laget små videoer til det første felles kommunestyremøtet. Nå er disse blitt en nasjonal læringsressurs som brukes i opplæringsøyemed for elever i barneskolen i hele landet. Her kan du se under fanen «Demokrati og medborgerskap».

Videre arbeid

Det er søkt om videreføring av byregionprogrammet i Midt-Troms. Flere av tiltakene i regional handlingsplan er i gang. Vi ser fram til ei god utvikling av regionen.

 

Har du spørsmål, ta kontakt med prosjektleder; ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no, telefon 90531848

 

Med vennlig hilsen

Styringsgruppa i byregionprogrammet Midt-Troms


Geir Inge Sivertsen (leder), Ordfører Lenvik (H), Marit Alvig Espenes, Ordfører Dyrøy (Ap) og Nils Foshaug, Ordfører Målselv (Ap)