INVITASJON TIL FOLKEMØTE

DEL:

TIL ALLE INNBYGGERE I NYE SENJA KOMMUNE

Vi ønsker din mening for en god utvikling i vår nye kommune.

I løpet av 2018 og 2019 skal kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune skapes. Kommuneplanens samfunnsdel skal sikre en god utvikling i kommunen, og skal etablere mål, visjoner, og ikke minst forslag til konkrete handlinger og satsinger.

SAMSKAPING I SENJA KOMMUNE


Vi har kalt forberedelsene til arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for «Samskaping i Senja». Samskaping handler om hvordan vi skal jobbe sammen for å utvikle kommunen og samhandlingen mellom kommunen og innbyggerne.

Hva er viktig for deg? Hvordan vil du ha det i Senja kommune? Hvordan kan vi sammen legge til rette for at nye Senja kommune blir en god kommune å leve i, besøke og arbeide i?

I møtet vil det bli samtale om hva som er viktig, videre prosess, og mulige arenaer og møtepunkt for å «bry seg» og være med i dette viktige arbeidet.

Hvordan vi skal jobbe sammen, hva vi kan få til bedre i fellesskap, hvordan flere kan bry seg enda litt mer om det som kan utvikle kommunen og gi det enkelte mennesket muligheter, og hvordan kommunen kan legge til rette og spille på lag med alle gode krefter.


 

Alle møtene holdes fra kl. 18.00 til kl.21.00 på følgende steder i Torsken kommune

 

Medby oppvekstsenter         mandag 23. april

Gryllefjord                            onsdag 25. april

 

Det vil bli enkel servering.

VELKOMMEN!

Hogne Eidissen

Prosjektleder Senja 2020

 

Jan Fredrik Jenssen               Roar Åge Jakobsen    Fred Ove Flakstad      Geir-Inge Sivertsen

Ordfører Tranøy                     Ordfører Berg             Ordfører Torsken         Ordfører Lenvik