Informasjon om vann til innbyggerne på Grunnfarnes

Grunnfarnes Vann

DEL:

Vi har fortsatt problemer med vannforsyningen til Grunnfarnes.

Kommunens mannskaper har arbeidet med vannforsyningen i flere dager, men vi har fortsatt problemer med å få tilstrekkelig trykk på vannet. Vi vil fortsette arbeidet i morgen for å forbedre situasjonen. Ber i denne situasjonen at abonnenter er sparsomme på vannet, slik at flest mulig får det vannet vi foreløpig har. Vi håper ar nye tiltak i morgen bidrar til normalt trykk i ledningsnettet.

Ny informasjon vil komme i morgen

For spørsmål kan en ringe Fred Ove Flakstad på tlf 90131930

 

Med hilsen

Torsken kommune