OPPSTART AV ARBEID MED KOMMUNEPLAN FOR SENJA KOMMUNE

DEL:

Fellesnemnda vedtok i møte 21.02-18 oppstart av kommunal planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune 2019 – 2022 i samsvar med Plan- og bygningslovens § 11-13

I forbindelse med oppstart av arbeidet med planstrategi og planprogram, inviterer vi med dette til innspill, både skriftlig og gjennom dialog. Hva mener du/dere skal kjennetegne Senja kommune? Hva skal kommunen videreutvikle og legge til rette for? I forbindelse med innspillfasen planlegges det åpne folkemøter om arbeidet med Senja 2020, kommuneplanarbeidet og styrket lokaldemokrati.

Se www.senja2020.no for nærmere informasjon om planstrategi og planprogram.

Innspillfasen avsluttes 09.04-18.

Frist for skriftlige innspill settes til 09.04-18. Innspill sendes til postmottak@tranoy kommune.no eller Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik.

 

 

Jan-Fredrik Jensen

Leder fellesnemnda