SIDEN ER UNDER OPPDATERING


Vi jobber med å oppgradere siden vår, og den vil derfor være utilgjengelig en liten stund fremover. Vi beklager de ubeleiligheter dette måtte medføre, men vi er straks tilbake!
Torsken kommune

Kommunevalg 2011. Utlegging av valglister til offentlig ettersyn

DEL:

Valgstyret i Torsken behandlet de innkomne listeforslag i sitt møte 31.05.11. Alle listene ble godkjent.
Disse er: 
Det norske Arbeiderparti
Senterpartiet 
Kystpartiet

Listene legges med dette ut til offentlig ettersyn.

I hht valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av overskriftene på de godkjente valglistene. Klagen sendes: Torsken kommune Valgstyret 9380 Gryllefjord