Du er her: Hjem Torsken menighet
bedehus_140x105

Medby kapell

DEL:
Bedehuset var først oppført i Holmenvær omkring 1890. Holmenvær var da det største fiskeværet i Troms fylke og fisket var rikt. Om vinteren kunne det være opptil 1000 fiskere som deltok. Om våren og sommeren var det 3-400.
Bedehuset var drevet som fiskerhjem i sesongen. Da en begynte med motorbåter omkring århundreskiftet, gikk det sterkt tilbake med fiskeværet. Men vi vet at bedehuset var i bruk til 1933.

Folket omkring Veimansfjorden måtte dra til Torsken og Berg for kirkelige handlinger tidligere. Nå kom det ønske om å flytte Holmen bedehus til Medby, så bygdefolket kunne få sitt eget gudshus. Huset fikk en vederlagsfritt, det blev revet på dugnad i 1936 og materialene fraktet til Medby. Her var ingen kai på stedet, så en skjønner at alt var "handarbeid."
Den 29. august 1937 ble huset innviet. Etter innvielsen ble huset brukt til gudstjenestelige handlinger og lekmannsmøter. I 1973 fikk vi også konfirmasjon.
Det var redningsforeningen "Dønning" og Medby og Botnen Kvinneforening som stod for oppførselen. Tomten fikk en av kommunen. I 1967 ble huset påbygd med kor, sakristi, lillesal, kjøkken og toalett, og det ble kalt Midtbygdens bedehuskapell.

Nå har vi et fint og anvendelig hus, som eies av bygdefolket. Det er gitt mange gaver til kapellet, men det meste som er gitt er det Medby Bedehusforening som har stått for.
Bedehusforeninga arbeider for vedlikehold og nyanskaffelser. Mye arbeid blir gjort på dugnad. Lønnen til kirketjenere og pedeler, går i sin helhet i foreningens kasse. For tiden er Klara Kirkenes kasserer. Formann har vi ikke, det velges ny leder på hvert møte. Årsinntekten for 1998 var kr 23.000,-.

Gerda Nygård, 17.mars 2000.

 

bedehus

Kapellet på Medby. (Bildet ble tatt 26.mai 2000.)