Du er her: Hjem Torsken menighet

Grunnfarnes Bedehus

DEL:
Grunnfarens bedehus er et luthersk bedehus som er innvidd til kirkelige handlinger. Retten til å benytte huset til møter, sammenkomster og fester m.v. har alle tilreisende og stedelige personer, som taler Guds ord og tilhører statskirken og den lutherske bekjennelse.
Grunnfarnes bedehusforening ble antagelig startet før krigen. Da alle bøker og protokoller ikke finnes mer, blir det bare gjetning. Grunnfarnes bedehus ble bygd like etter krigen i 1947 eller 1948 antar Aase Johansen.

Lørdag 11. november 1979 ble det avholdt gudstjeneste her. Under denne gudstjenesten ble vi enige om å starte en ny bedehusforening. Det ble valgt nytt styre da det gamle styrets medlemmer var gått bort og det kun gjenstod et styremedlem med langt fremskreden alder.Det nye styret ble: Borgny Benjaminsen, Peder Andreassen, Alfred Pedersen, Anskar Larsen og Aase Johansen. Varamedlem ble Olga Hansen og Lars Larsen.

Formann og kasserer skulle velges på bedehusmøtet. Peder Andreassen ble formann og Aase Johansen kasserer. På møtet ble det bestemt at det skulle settes i gang med reparasjon av bedehuset. Det var behov for å få satt inn nye vinduer og ny ytterdør, og det skulle fås utarbeidet ei skisse av bedehuset med tårn. Alfred Norheim og Sverre Nilsen skulle skifte vinduene, ta bort ovn og ovnsrør, tette taket og foreta oppmåling, slik at vi kunne få et overslag på hva det ville koste å få nytt panel på vegger og tak. For å få inn penger til ei ny trapp som kunne brukes av rullestolbrukere, hadde vi et loppemarked på Grunnfarnes skole, og en liten utlodning. Vi fikk inn kr 12.745,-. Vi gikk også rundt med ei liste på gården og fikk inn penger til nytt flagg og maling til huset.

Det har vært holdt dugnad annenhvert år, for rundvask av bedehuset. De som ikke har klart å vaske har laget vafler og kokt kaffe. Vi har også fått mange fine gaver fra folk som har støttet oss. Mødreklubben har gitt en messehagl, portiere til sakristiet, vaskeservant, gulvteppe og sofa til presterommet. Mange privatpersoner har kjøpt og gitt til bedehuset: lysestaker, nattverdsberger, lampetter, , lysekroner, bårestol med teppe og alterduk for å nevne noe. Døpefatet i bedehuset er svært gammel, og det er ingen som vet helt sikkert hvor dette kommer fra.

Foreningen er stoppet opp p.g.a. at ingen unge vil være med. De gamle har gått bort etter hvert. Borgny Benjaminsen, Aase Johansen og Hansine Johansen fungerer som kirkertjenere i dag. De tar seg av det som skal gjøres. Etter en preken er det en fra en husstand som hjelper til og det fungere fint.

Aase Johansen, 22.02.00.