Du er her: Hjem Politikk

-

25. 03. 2009

   Sakspapirer

   Møteprotokoll

   Delegasjon

 

Møteplan 2015

13. 03. 2015

Denne finner du her --> Møteplan 2015

valg2015

Kommunevalget 2015 - frister

2. 12. 2014

Valgdagen er satt til mandag 14. september 2015. 

Valgstyret i den enkelte kommune kan også vedta at valglokalene holdes åpne søndag 13. september. 
 

Møteplan 2014

27. 05. 2014

Se møteplan for 2014 her

Møteplan 2013

28. 12. 2012

Se møteplan for 2013 her     (.pdf)

Møteplan 2012

3. 02. 2012

Se møteplan for 2012  her  (.pdf)

Kommunestyre og formannskap 2011 – 2015

24. 11. 2011
Liste over medlemmer i kommunestyre og formannskap 2011 - 2015

VALGRESULTAT KOMMUNEVALG TORSKEN KOMMUNE 2011

12. 09. 2011

Valgresultatene for Torsken kommune registrert hos SSB.     se her...

Resultat kandidatkåring Torsken kommune   se her...

 

Kommunevalg 2011. Utlegging av valglister til offentlig ettersyn

1. 06. 2011

Valgstyret i Torsken behandlet de innkomne listeforslag i sitt møte 31.05.11. Alle listene ble godkjent.
Disse er: 
Det norske Arbeiderparti
Senterpartiet 
Kystpartiet

Listene legges med dette ut til offentlig ettersyn.

I hht valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av overskriftene på de godkjente valglistene. Klagen sendes: Torsken kommune Valgstyret 9380 Gryllefjord

Kommunevalget i Torsken 2007

11. 09. 2007
Resultat fra kommunevalget i Torsken kommune 2007 finner du her: 

  Word format PDF document ODT document                       .pdf format