Bibliotek

Vil du være med å utvikle det nye biblioteket vårt?

DEL:

Torsken kommune åpner nytt folkebibliotek i de gamle banklokalene. I den forbindelse vil vi ha medvirkning og involvering om hvordan det bør innredes, hvilken funksjon skal det ha? Bør det inneholde kafe? Studieplasser? Mulighet for utstillinger? Turistinformasjon? Avdeling for fremvisning av film? etc

Send oss en mail, ring eller møt opp i banklokalet mandag 6 mars klokken 18.00

Jorn.aarsland@torsken.kommune.no

Telefon; 92054893