VEGARBEIDER i SIFJORDEN FRA 02.01.2018

DEL:

Fjordkryssing Sifjorden: oppstart 02.01.2018

Det vil være redusert fremkommelighet og kortere stengninger ved sprengningsarbeider på fv. 243 mellom Sifjordbotn og Sifjord.

 

 

Elektroarbeider Sifjordura tunnel og Sifjordskaret tunnel: oppstart 22.01.2018

 

Sifjordura tunnel vil være stengt alle dager mellom klokken 18.00 – 06.00 men vil ha følgende åpningstider hvor det kjøres ledebil:

kl. 21.45 - kl 22.30 og kl. 01.00 og kl. 04.00.

 

Sifjordskaret tunnel vil ikke bli stengt, men det blir redusert fremkommelighet mellom kl. 18.00 – 06.00 alle dager.

 

 

Oppdatert informasjon vil sendes ut i starten av januar.

 

Statens vegvesen Region nord.