Tunnelene Sifjordura og Sifjordskaret

DEL:

Vegvesenet informerer:
Entreprenør for de elektrotekniske arbeidene som skal utføres i tunnelene er nå valgt. Abot As planlegger å arbeide i Sifjordskaret tunnel fra 5. mars til 4. mai, og i Sifjordura fra medio april til 30. november.

Tunnelene vil i dette tidsrommet være stengt fra kl. 1800-0600 med åpning/gjennomkjøring med ledebil som følger:

Sifjordskaret: Gjennomkjøring kl. 2000, kl. 2130, 2245, 0100 og 0400.

Sifjordura: Åpen kl. 1945-2015 og kl. 2150-2220. I tillegg gjennomkjøring kl. 0100 og 0400.

Entreprenøren arbeider fra kl. 1800 til kl. 0600 fra mandag til søndag kl. 0600. Det vil si at tunnelene er åpen fra søndag kl. 0600 til mandag kl. 1800.

Det vil bli satt opp skilt ved Svanelvmo, i krysset til Flakstadvåg og ved tunnelene. Dette er det vi vet pr i dag. Blir det endringer i forbindelse med oppstart i tunnelene sendes ny informasjon.»