Tilskuddsportalen

DEL:

Vi står på terskelen til et nytt år, og også foran morsomme og utfordrende aktiviteter. Uansett hva slags prosjekt man engasjerer seg i, vil spørsmålet om penger og finansiering alltid dukke opp. Mange kommuner og frivillige organisasjoner rundt om i Norge har ved hjelp av Tilskuddsportalen sikret seg ekstra økonomiske midler i år. Bruker du litt ledig tid i jula til å søke opp relevante ordninger, kan det jo hende at det gir en ekstra god start på nyåret for din organisasjon også?

Vi i Tilskuddsportalen benytter anledningen til å ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! 

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

I januar er det søknadsfrist for søknader om spillemidler til bygging, drift og utvikling av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. En rekke publikasjoner med verdifulle tips om effektiv prosjektgjennomføring er utgitt for de som vil søke. Her får du både utlysningen og tilgangen til publikasjonene.

Søknadsfrist 15. januar

 

Bekjempelse av HIV og andre seksuelt overbare sykdommer

Innenfor to overordnede målområder støtter Helsedirektoratet bekjempelsen av HIV og andre seksuelt overførbare sykdommer gjennom driftstilskudd og prosjekttilskudd. Det er gitt driftstilskudd for perioden 2016 - 2018, men det er nå rom for å justere søknaden, ettersom tiltak og prosjekter kommer til eller faller fra.

Søknadsfrist 31. januar

 

Billetter fra Riksteaterets billettfond

Skoleklasser som ønsker å besøke Riksteateret og en av deres forestillinger kan ved hjelp av Riksteaterets samarbeidspartner DnB søke om gratisbilletter til hele klasser. DnB billettfond kan gi støtte til elevplasser i videregående trinn og folkehøyskoler.
 

Søknadsfrist 1. januar

 

Tilskudd til brannsikring og konservering

I januar måned har Riksantikvaren spesielt fokus på brannsikring, konservering og restaurering. Tilskudd kan bli gitt både til konservering og restaurering av inventar i kirkene samt brannsikring av tette trehusbebyggelser. Blant annet gis det støtte til reparasjon av malerier, altertavler og alterskap samt prekestoler og annet verneverdig inventar.

brannsikringssiden kan du lese mer om støtteordninger til utarbeiding av brannsikringsplaner og andre tekniske brannsikringstiltak.

Søknadsfrist 15. januar

 

Endringer for IMDis prosjekttilskudd

De som skal søke eller rapportere på IMDis prosjekttilskudd for 2018, skal ikke lenger benytte såkalt tilskuddsweb. Både mentor og traineeordninger, kommunale utviklingsmidler og etableringsopplæring av innvandrere er blant ordningene som omfattes av disse endringene.

Mer informasjon om hvordan man skal søke og rapportere kommer i slutten av desember eller starten av januar. Informasjonen om endringene kan leses på forvalters nettside.

Les mer om endringene her

 
 

Lykkes du i tilskuddsjakten?
Del med oss!

Din gla´historie kan være til inspirasjon for mange. Vi og leserne av Tilskuddsportalens nyhetsbrev er veldig nysgjerrige på gla´historier fra tilskuddshverdagen deres.

Har du en slik gla’historie?
Og vil du dele den med oss?

Send oss gjerne en mail!