valglogo

Forhåndsstemming, stemme hjemme, valgting.

Stortingsvalg 2017

DEL:

FORHÅNDSTEMMING   Perioden 10.08.17 til og med fredag 08.09.17

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 i perioden

  • Medby oppvekstsenter
  • Servicetorget, Kommunehuset i Gryllefjord 

 

I tillegg er det mulighet for å stemme:

  • Sifjord sykehjem,         torsdag  07.september kl. 10.00-12.00
  • Gryllefjord sykehjem,  torsdag  07.september kl. 16.00-18.00 
  •  

STEMME HJEMME  Søknadsfrist  01.09.201

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg.

Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegiving.

I  henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato- og  år, samt hvilen adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi telefonnummer som vi kan nå deg på.

Søknad sendes valgstyret i Torsken, 9380 Gryllefjord eller epost  postmottak@torsken.kommune.no.

HER KAN DU STEMME PÅ VALGDAGEN 11.09.2017

 

Gryllefjord Bibliotek  kl.  12.00 – kl.  18.00         

Torsken Grendehus               kl.   12.00 – kl.  18.00                   

Grunnfarnes bygdehus          kl.   11.00 – kl.  17.00                     

Medby oppvekstsenter          kl.   11.00 – kl.  17.00                

Sifjord Sykehjem                  kl.   11.00 – kl.  17.00

Flakkstadvåg Grendehus      kl.   11.00 – kl.   16.00                  

 NB!  Ta med  legitimasjon til valg-lokalet. Hvis stemmemottaker ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. 

Valgstyret i Torsken