For å kunne stemme ved høstens valg til stortinget må du stå i mantallet.

Står du i mantallet

DEL:

Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget i kommunen der du du bor når det blir lagt ut til ettersyn

For å stemme ved sametingsvalg, må du være innført i sametingest valgmanntall. Alle velgere som er registrert i dett mantallet, får tilsendt eget valgkort for sametingsvalget. Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget, bør du kontakte sametinget tlf 78 47 40 00.

Mantallet er utlagt til ettersyn på Herredshuset 9380 Gryllefjord

 

 

Klage over feil i mantallet sendes:

 

Valgstyret i Torsken

Herredshysveien 11

9380 Gryllefjord