Skole

Søknadsfrister barnehage, skole og skolefritidsordning

DEL:

Innmeldingsfriser for skoleåret 2017-2018

 

Skjemaer for innmelding/søknader finner dere under skjemaer på Torsken kommune hjemmeside.

 

Frist for innmelding skole 1.april 2017.

Skolen starter opp mandag 21.august 2017.

Søknadsfrist barnehage 1.april 2017.

De som søkte barnehageplass for barnehageåret 2016/2017 trenger ikke å søke på nytt, men må søke på nytt hvis det foreligger endringer. Alle vil få tildelingsbrev om plass i løpet av juni 2017.

Medby oppvekssenter- avdeling Askeladden barnehage:
Det avvikles fellesferie i Askeladden barnehage sommeren 2017. Fellesferien avvikles uke 28, 29, 30 og 31. Oppstart av nytt barnehageår blir derfor mandag 7.august 2017. (Jmf Kommunestyrevedtak 08.12.16)

Gryllefjord oppvekssenter- avdeling Gryllefjord barnehage:
Det avvikles fellesferie i Gryllefjord barnehage sommeren 2017. Fellesferien avvikles uke 28, 29, 30 og 31. Oppstart av nytt barnehageår blir derfor mandag 7.august 2017. (Jmf Kommunestyrevedtak 08.12.16)

 

Søknadsfrist skolefritidsordning 1.mai 2017.

 

Skolefritidsordningen følger skoleruta, og vil ha oppstart mandag 21.august 2017. (Jmf Kommunestyrevedtak 08.12.16)