Politikk

DEL:
Kommunen er politisk organisert i kommunestyre, formannskap og utvalg, representert ved politiske partier.
Torsken kommune er administrativ ledet av rådmann sammen med nestleder og rådgiver.
Enhetene er organisert i 7 virksomheter/seksjoner.
Lederne av disse er organisert i et faglig ledernettverk.

INTENSJONSAVTALE 6-kommuners alternativet 

Organisasjonskart2017_700x525.jpg

 

Organisasjonskart_800x600.jpg