OPPHEVING av Kokepåbud

DEL:

Abonnenter tilknyttet Grunnfarnes Vannverk.

Tidligere annonsert kokepåbud på drikkevann, er nå opphevet.

Mandag 18.september 2017
Teknisk Avdeling